logo

בין 50% ל-80% מהמקצועות אותם אנו מכירים היום, ישתנו בתוך עשור, כל זאת בגלל המהפכה התעשייתית השלישית.
ג'ון ברייס מדיאטק הייטק, המובילה את עולם הקריירה, זיהתה את הביקוש המסתמן לאנשי הדפסה תלת מימדית כבר עתה ומציעה להשתלב בקורסים הראשונים בארץ להכשרה בטכנולוגיית תלת מימד.